CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN HÌNH CÁP HÀ NỘI
Số 30 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ: 1900.1222
Điện thoại dành cho Đối tác - Cơ quan hợp tác : 04.35375548 - 04.35375549
Fax: 04.38572782
Email: dichvu@hanoicab.com.vn
LIÊN HỆ