Hanoicab công bố chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình

Thứ tư, 16:24, 15/03/2017

Hanoicab công bố chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình, cùng quy trình tự kiểm tra chất lượng tín hiệu mạng truyền hình cáp, quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

1. Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh truyền hình

2. Quy trình tự kiểm tra chất lượng tín hiệu mạng truyền hình cáp

3. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

Hanoicab

Comments
  TAG
BÌNH LUẬN
0 Bình luận

THỐNG KÊ TRUY CẬP