Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nôi tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thứ sáu, 16:01, 10/11/2017

Chiều 9/11, Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017, Đại hội được tổ chức hợp lệ theo đúng luật định và điều lệ công ty với số lượng cổ đông tham dự là 144 người chiếm 96% cổ phần. 

Bà Lại Thị Bích - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nội lên báo cáo 

Tại Đại hội, thay mặt cho Hội đồng Quản trị, bà Lại Thị Bích - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp Hà Nội báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 - 2016 với điểm nổi bật như:
 Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhưng Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tập trung thúc đẩy các giải pháp, đồng thời lựa chọn đối tác có năng lực cùng phát triển và khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng trên hạ tầng mạng CATV, các công trình viễn thông.. đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm đạt kế hoạch đề ra, đời sống cán bộ nhân viên được đảm bảo với mức thu nhập bình quân của năm 2011 là 6.5 triệu, năm 2012 là 6.9 triệu, năm 2013 là 6.7 triệu, năm 2014 là 6.8 triệu, năm 2015 là 6.5 triệu và năm 2016 là 6.6 triệu; Triển khai theo dõi và chỉ đạo thực hiện góp vốn vào Công ty CP Truyền dẫn phát sóng truyền hình đồng bằng sông Hồng; Hợp tác với Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist về cung cấp dịch vụ truyền hình cáp hữu tuyến và các dịch vụ gia tăng.
Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được giám sát chặt chẽ, tài chính công khai, minh bạch.
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, HĐQT cũng thừa nhận một số hạn chế cần khắc phục do đây là nhiệm kỳ đầu tiên của Công ty thực hiện theo mô hình cổ phần nên một số bộ phận còn dư thừa về nhân sự, nhiều nhất là ở khối gián tiếp, công tác phối hợp điều hành ở các phòng ban chức năng và các trung tâm quản lý mạng còn chưa sát sao. HĐQT đã có những chỉ đạo linh hoạt trong thay đổi mô hình quản lý, áp dụng giao khoán.. nỗ lực vượt qua khó khăn, hạn chế các ảnh hưởng bất lợi, kịp thời đưa ra những quyết sách phù hợp nên chỉ tiêu các năm đều hoàn thành, đảm bảo đời sống CB CNV.
Thay mặt cho HĐQT, bà Lại Thị Bích cũng đưa ra định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm là 5%; Thu nhập bình quân của người lao động là 6.7 triệu/người/tháng trở lên.
Để đạt được kết quả này, HĐQT cũng đã đưa ra các giải pháp chính như sau: Xây dựng phát triển hoạt động của Chi nhánh Truyền hình Cáp Hanoicab – SCTV hiệu quả, phát triển các gói dịch vụ tích hợp truyền hình, Internet và các dịch vụ giá trị gia tăng như VOD, 4K.. mặt khác giảm các chi phí ngầm hóa, thanh thải, tối ưu hóa chí phí bản quyền, đảm bảo có bản quyền các kênh chương trình nước ngoài hấp dẫn và các giải thể thao lớn trên thế giới.

Sau khi nghe các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 – 2016, định hướng nhiệm kỳ 2017- 2022, Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015, 2016 và tổng kết nhiệm kỳ 2011- 2017; các tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ, phương án chia cổ tức năm 2015, 2016, dự kiến năm 2017; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty năm 2017.. 


Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, Ban Điều hành và gần 600 cán bộ công nhân viên Công ty CP Truyền hình Cáp đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2016, cổ đông đồng thời ghi nhận sự chắc chắn, uy tín trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của công ty. Ngoài ra, cổ đông cũng đưa ra một số câu hỏi, HĐQT sẽ tiếp nhận và trả lời bằng văn bản.

                                                                            Cổ đông tham gia bỏ phiếu bầu
Tại Đại hội các cổ đông đã thống nhất bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 với 05 thành viên là: Bà Lại Thị Bích; Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh; Ông Phạm Ngọc Thắng; Ông Phan Huy Nam; Ông Lê Đình Cường.

 Ông Nguyễn Tiến Dũng - PGĐ Đài PT- TH Hà Nội lên tặng hoa
Bầu thành phần Ban Kiểm soát với 03 thành viên trúng cử là: Bà Phan Phương Liên; Bà Chu Thị Cẩm Vân; Bà Nguyễn Việt Lan

 Ông Nguyễn Tiến Dũng - PGĐ Đài PT- TH Hà Nội lên chúc mừng​​


Thay mặt cho Đài PT- TH Hà Nội, Ông Nguyễn Tiến Dũng ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong bối cảnh khó khăn vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, đời sống cán bộ nhân viên được đảm bảo. Đồng thời chúc mừng các thành viên khóa mới của HĐQT, ông cho biết, Đài PT – TH Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ về nội dung chương trình, cũng như các hoạt động đoàn thể, chính trị khác.


Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông:

Hanoicab

Comments
  TAG
BÌNH LUẬN
0 Bình luận

THỐNG KÊ TRUY CẬP